Φίλοι στο χρόνο !!

Ήρθαν σαν ξένοι και έφυγαν σαν φίλοι της οικογένειας του Blue Lagoon !!